Onder impuls van CD&V ondertekende Erpe-Mere een burgemeestersconvenant met 13 andere gemeenten uit de regio. We engageren ons om tegen 2030 maar liefst 40% minder CO2 uit te stoten. Dat is een immense uitdaging. Maar als we er willen voor zorgen dat de toekomstige generaties het even goed hebben als wij, moet de CO2 drastisch naar omlaag. Wij willen hier als CD&V een voortrekkersrol in spelen, maar dit is een werk van allen.

Diverse onderzoeken tonen aan dat we als gemeentelijke overheid slechts voor 1% kunnen instaan. In Erpe-Mere beschikken we over een energiezorgplan waarin wij onder meer gaan voor LED-verlichting, zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing en het isoleren van de daken in onze eigen gebouwen. We maakten ook een masterplan ‘Openbare Verlichting’ waardoor op termijn alle energieverslindende toestellen vervangen zullen worden door energiezuinige LED-toestellen.

Het grootste aandeel van de uitstoot komt echter van vervuiling uit het dagelijks leven. Samen goed voor 78%. We werken alvast initiatieven uit om de uitstoot door transport drastisch te verminderen. We hanteren daarbij het STOP-principe: Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Personenwagens.

CD&V wil de fiets en het openbaar vervoer promoten. We realiseren fietsverbindingen tussen onze deelgemeenten en van en naar attractiepolen zoals scholen, dorpskernen, sportcentra, enz. We maken versneld werk van de fietsverbindingen Zottegem/Herzele/Erpe-Mere/Aalst en die van Burst/Haaltert/Denderleeuw/Brussel. Via die verbindingen zullen we in de toekomst sneller met de fiets ter plaatse zijn dan met de auto. Fietsen heeft trouwens alleen maar voordelen. We dragen bij tot de vermindering van CO2 uitstoot, we hebben onze noodzakelijke beweging en we ontspannen in plaats van stressen. Ideaal toch?

In de vervoerregioraad Aalst ijvert Erpe-Mere voor efficiënter openbaar vervoer in onze regio. Om autogebruik te verminderen, onderzoeken we de installatie van Mobipunten. Dat zijn plaatsen waar elektrische deelauto’s en deelfietsen ter beschikking gesteld worden van onze bevolking. Daar kan je bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische voertuigen en infoborden over wandel- en fietswegen vinden. Wie immers geen (tweede) eigen auto ter beschikking heeft, stapt sneller over naar de fiets en doet ook makkelijker boodschappen bij de handelaars in de buurt.

Om klimaatwisselingen zoals hitte, droogte, wateroverlast en erosie de baas te blijven, investeert Erpe-Mere samen met de provincie Oost-Vlaanderen en Aquafin verder in de aanleg van bufferbekkens bij alle grote projecten.

Ook in ons dagelijks leven kunnen wij fors bijdragen tot een schoner milieu. We kiezen er dus voor om gezinnen te ondersteunen om zuiniger met energie om te springen. Dat doen we door duidelijke info te geven over maatregelen en subsidies, door het promoten van groepsaankopen bij bijvoorbeeld lokale handelaars, door het promoten van hoogrendementsketels, warmtepompen, zonnepanelen enz.

Wij zijn er alvast van overtuigd dat iedereen daarvoor inspanningen wil leveren. Een klimaatgezond en klimaatneutraal Erpe-Mere, het is een taak van iedereen!