Investeren in jeugd

Jeugddienst en Sociaal huis slaan de handen in elkaar

De voorbije zes jaar is er enorm ingezet op de ontwikkeling van initiatieven voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar. We stellen het jeugdaanbod in Erpe-Mere aan u voor.

Door de aanwerving van een fulltime personeelslid voor de dienst Jeugd is het jeugdaanbod in de gemeente verder kunnen groeien. Vanuit de jeugddienst wordt ook stevig ingezet op een goede samenwerking met de andere diensten zoals Sport en vooral het Sociaal Huis. De bevoegde schepenen vonden elkaar moeiteloos en legden samen met de jeugdconsulent en de maatschappelijk werkers een mooi parcours af.

Communicatie

Om het vrijetijdsaanbod vanuit de gemeente bekend te maken werd gekozen voor een vrijetijdsbrochure voor kinderen en jongeren. In deze brochure is niet enkel plaats voor het aanbod van de dienst Jeugd, maar ook voor de activiteiten van IBO Pimboli, de dienst Sport, Jeugdhuis Dido en de bibliotheek spelotheek. Ouders vinden er het aanbod voor zowel hun jonge als hun oudere kinderen terug, waardoor ze makkelijk hun vakantieplanning kunnen maken. De brochure wordt 3 keer per jaar uitgegeven: begin september, na de paasvakantie en na de kerstvakantie. Ze wordt verdeeld via de scholen en is ook te vinden bij de vrijetijdsdiensten, op de Facebookpagina van de dienst Jeugd en op de gemeentelijke website.

Huis van het kind

Het Huis van het Kind in Erpe is echt een pleisterplaats geworden voor jonge ouders met een baby, peuter of kleuter. Ook ouders die het wat moeilijker hebben, kunnen er terecht.

Huistaakbegeleiding

Sinds februari 2018 is de katrolwerking van start gegaan in Erpe-Mere, Lede en Haaltert. De OCMW’s willen zo samen kinderarmoede tegen gaan. De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen om er de aandacht voor onderwijs en een goed studieklimaat te verhogen. Op die manier stijgen de onderwijskansen van deze kinderen.

Grabbelpas

We brengen een gevarieerd aanbod van actieve en rustige activiteiten. We voorzien workshops waarbij de kinderen kennismaken met verschillende activiteiten in sport, cultuur, wetenschap, techniek, multimedia… Vanuit externe organisaties krijgen we steeds het compliment dat onze groepen enorm goed meewerken en geïnteresseerd zijn, omdat de kinderen veelal zelf voor deze activiteiten gekozen hebben en zich dus volledig inzetten.

Speelpleinwerking

De gemeentelijke speelpleinwerking zorgt dat dagelijks 100 kinderen een leuke dag kunnen beleven. De vele vrijwilligers en jobstudenten staan paraat om de kinderen een fantastische zomer te bezorgen.

Samenwerking Jeugd & Sport

Er werd een nauwere samenwerking aangegaan tussen de dienst Jeugd, dienst Sport en Pimboli. Uit dit overleg bleek dat Pimboli in de vakanties vaak lange wachtlijsten heeft. Zo ontstonden de Speelweken. Dit zijn sport- en spelweken in de gemeentelijke sporthal. Deze Speelweken worden begeleid door een externe organisatie die beroep doet op plaatselijke leerkrachten en leiding van de jeugdbewegingen om de activiteiten te begeleiden.

Avonturenweek

In de paasvakantie werd een avonturenweek voor 10- tot 15 jarigen georganiseerd, een uitdagende activiteit voor een leeftijdsgroep die anders wat in de kou blijft staan.

Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag is een samenwerking tussen de dienst Jeugd en de dienst Sport. Met volksspelen, opblaasbare spelelementen, fietsjes, een touwenparcours en een schminkstand beleefden meer dan 600 kinderen een leuke en zonnige namiddag. Wij kozen om de buitenspeeldag te verhuizen naar het gras- en parkeerterrein Groendal en dat zorgde voor een groot succes. Een goede samenwerking met de naburige scholen, welzijnsschakels en Pimboli zorgde wat voor heel wat extra volk.

Samenwerking Jeugd & Pimboli

Enkele jeugdinitiatieven (Grabbelpas, Speelplein & Ateliers Kladder en EM) delen sinds 2017 een gebouw met IBO Pimboli. Om dat vlot te laten verlopen wordt er regelmatig overlegd tussen de dienst Jeugd en Pimboli. Tot op heden verloopt de samenwerking zeer goed en is er een goede communicatie tussen alle partijen. Dat versterkt niet alleen de initiatieven zelf, maar komt vooral de kinderen ten goede.

Jeugdraad

De werking van de jeugdraad nam een doorstart. De bijeenkomsten zijn kort, bondig en gaan over thema’s die belangrijk zijn voor de jeugdbewegingen. Zo werd onder meer het energiedossier grondig besproken en ontworpen in de jeugdraad.

Jeugdbewegingen

De dienst Jeugd is een aanspreekpunt voor de jeugdbewegingen. Dit wordt extra gestimuleerd in de jeugdraad, maar de jeugdconsulent gaat ook actief in gesprek met de jeugdbewegingen, zorgt dat ze gekend is bij de groepsleiding en dat er een vlotte communicatie is tussen gemeente en de jeugdbeweging.

Bouw jeugdlokalen

In 2018 ging de bouw van start van 2 nieuwe jeugdlokalen. We gaan er voor dat elke jeugdbeweging tegen het einde van dit jaar in een degelijk lokaal verblijft. Chiro Aaigem verhuist naar het nieuwe lokaal op de Langemunt. Scouts nemen hun intrek op Steenberg en VNJ verhuist naar het ontmoetingscentrum in Aaigem. De andere jeugdbewegingen ontvangen diverse toelagen.

Je merkt het: een goed jeugdbeleid wordt niet uitgewerkt door één schepen of één dienst. Schepenen Dirk De Rouck en Johan Van Vaerenbergh lieten zich bijstaan door de OCMW-ploeg en het jongste raadslid van CD&V, Wim Lammens. Samen met de ambtenaren realiseerden zij een actief jeugdbeleid waarbij ieder kind telt. In combinatie met een degelijk toegankelijk onderwijs kan dit tellen en ligt de weg vooruit breed open voor onze kinderen en jongeren.