In Erpe-Mere zijn er heel wat basisscholen over de diverse netten heen en ook 1 secundaire school. Op lokaal niveau werken de scholen meer en meer samen: al geruime tijd zijn de directies van alle scholen vertegenwoordigd in de gemeentelijke Onderwijsraad. Johan Van Vaerenbergh, onze schepen van Onderwijs, geeft ons graag wat toelichting bij de werking waarin hij deskundig bijgestaan wordt door raadslid en onderwijsspecialist Gaston Van De Keer.

Johan Van Vaerenbergh: Bij de opstart van de onderwijsraad zijn alle directies onmiddellijk mee op de kar gesprongen. De mensen in dit overlegorgaan leveren ondertussen fantastisch werk en ik laat me graag door hen adviseren. Als schepen van Onderwijs voel ik me immers verantwoordelijk voor alle scholen en alle kinderen, niet enkel voor die van het gemeentelijk onderwijsnet.

Veilig van en naar de school
Johan: Verkeersveiligheid aan onze scholen blijft één van onze prioriteiten. Onlangs werd aan alle scholen extra signalisatie aangebracht op het wegdek om de aanwezigheid van de school te benadrukken. Ook de zichtbaarheid van de kinderen zelf is belangrijk. Vorig jaar hebben we alle kinderen van een fluohesje voorzien en dit jaar deelden we fietslichtjes uit. Ondertussen werden ook maar liefst 240 gemachtigd opzichters opgeleid door onze lokale politie. Deze personen, zowel leerkrachten als vrijwilligers, zorgen mee voor een veilige schoolomgeving en begeleiden schooluitstappen, wandelingen enz. Maar laat ons niet vergeten dat een veilig verkeer een taak is van ons allemaal. Of we ons nu te voet verplaatsen, met de fiets of met de auto: wij zijn zelf het verkeer. We hebben dus een gedeelde verantwoordelijkheid!

Een gezond schoolklimaat voor iedereen
Johan: In de onderwijsraad werken we nog aan heel wat andere uitdagingen. Zo pakken we de taalachterstand bij anderstalige kinderen aan. Via een traject met taalcoaches proberen we die achterstand zo snel mogelijk weg te werken. We focussen ook op drugspreventie, het voorkomen van pesten en het betaalbaar houden van onderwijs voor iedereen.

Ons uitgangspunt in de onderwijsraad is dat elk kind dat in Erpe-Mere school loopt dezelfde kansen en mogelijkheden moet krijgen. Zo werkten we de voorbije periode hard aan de afstemming van het aanbod en het gelijktrekken van de tarieven bij de voor- en naschoolse kinderopvang, het schoolvervoer en alle andere school-gerelateerde kosten. We zijn er ook in geslaagd om dat te realiseren, over de verschillende onderwijsnetten heen. Bovendien komen we als gemeentebestuur met een toelage voor élke school tussen in de kosten en dat is toch redelijk uniek. We kunnen dus oprecht stellen dat we elke school en elk kind op een gelijke manier behandelen.

Investeren in infrastructuur
Johan: We blijven ook investeren in onze eigen gemeentelijke scholen. Zo kreeg de gemeenteschool van Burst de voorbije jaren een serieuze opknapbeurt via onder meer schilderwerken en de vernieuwing van de speelplaats. In de loop van 2018 komen er ook zonnepanelen op het dak van de school. Op die manier zetten we als gemeente een serieuze stap in de goede richting voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

In 2018 willen we ook onze gloednieuwe school in Erondegem in gebruik kunnen nemen, helemaal gebouwd volgens het BEN-principe. Deze nieuwbouw wordt dus bijna-energieneutraal. Onder meer zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp en lampen die zich aanpassen aan de intensiteit van het daglicht moeten daar voor zorgen. De werken schieten ondertussen goed op, maar het zal nog spannend worden om alles tijdig klaar te krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september.

Johan: Vanuit het gemeentebestuur werken we in de onderwijsraad heel goed samen met de scholen. Daardoor zijn de scholen in Erpe-Mere geen concurrenten van elkaar, maar partners in de uitdaging om voor elk kind kwaliteitsvol onderwijs te bieden.