Planten staan via hun bladeren rechtstreeks in contact met de buitenlucht en zijn zo indicatoren voor de hoeveelheid fijn stof in de lucht.

De aardbeiplantjes van het project AIRbezen hebben hun geheimen prijsgegeven: uit de analyse blijkt dat er significant minder fijnstofdeeltjes zijn in landelijke gebieden dan in onze steden. Meer info is te vinden op www.airbezen.be

  • Leefmilieu & natuur
  • Duurzaamheid