Nadat ze hun deugdelijkheid al bewezen bij het aanpakken van de inbraakproblematiek, wil burgemeester Hugo De Waele de technologie ook aanwenden om vandalisme, sluikstorten en de verstoring van de openbare orde een halt toe te roepen. Het nieuwste wapen: verplaatsbare camera’s.

Oor voor bezorgdheden
Vorig jaar bleek al uit rondetafelgesprekken die de lokale politie voerde met sleutelfiguren uit onze gemeente dat sluikstorten, vandalisme – met speciale aandacht voor de kerkhoven – en andere vormen van overlast een belangrijke bekommernis zijn. Daarnaast werd ook gehamerd op het belang van verkeersveiligheid en inbraakpreventie.

Van die laatste twee maakte de politie een prioriteit, maar zonder ook de andere doelen uit het oog te verliezen. Nu is de tijd aangebroken om ook daar een versnelling hoger te schakelen. En daarbij zal gebruik gemaakt worden van dezelfde technologie die ook op de andere domeinen al zijn deugdelijkheid heeft bewezen: camera’s.

Respect voor privacy
Natuurlijk kan de gemeente niet zomaar overal camera’s ophangen. Dat moet gebeuren met respect voor ieders privacy.  Daarvoor werd advies ingewonnen bij de privacycommissie. Dat advies komt erop neer dat vaste, maar verplaatsbare camera’s geïnstalleerd kunnen worden op zogenaamde ‘hot spots’. Dat zijn locaties waarvan geweten is dat er een (mogelijk) probleem is. Dat huiswerk is intussen gemaakt. Ook de korpschef van onze lokale politie gaf een gunstig advies.

Het is nu aan de gemeenteraad om ook advies te geven. Omdat we kunnen werken binnen een raamovereenkomst van de politiezone Pajottenland, zal ook meteen de offerte voor de aanschaf van 3 camera’s ter goedkeuring worden voorgelegd. Zo kunnen we hopelijk snel deze nieuwe hulpmiddelen op het terrein inzetten.

Geen Big Brother
Deze camera’s zullen dus op regelmatige tijdstippen op andere locaties in onze gemeente opduiken. Het is echter niet zo dat die beelden voortdurend bekeken zullen worden. Pas wanneer een vaststelling wordt gedaan van vandalisme, sluikstorten of verstoring van de openbare orde, zullen de beelden van de camera door een medewerker van het gemeentebestuur worden bekeken.

De problemen die door middel van GAS-sancties afgehandeld kunnen worden, zullen ook zo verwerkt worden. Waar nodig zal de politie ingeschakeld worden. Uiteraard hopen we vooral dat deze camera’s zo snel mogelijk hun nut verliezen omdat de problematiek waartegen ze worden ingezet, is verdwenen. Maar we willen evenmin blind zijn voor het bestaan van deze problemen, en ze zo efficiënt mogelijk aanpakken.

Hoe kan u helpen?
Camera’s zijn hulpmiddelen, maar zonder vastgestelde feiten kunnen we ze niet goed richten. Indien u dus ergens vandalisme, sluikstorten of andere vormen van overlast opmerkt, kan u dat melden aan onze diensten. Zo maken we samen werk van een veilige en aangename gemeente. Dat kan via gemeentebestuur@erpe-mere.be.

  • Afvalbeleid
  • Politie & veiligheid