Onder impuls van CD&V ondertekende Erpe-Mere een burgemeestersconvenant met 13 andere gemeenten uit de regio.

We engageren ons om tegen 2030 maar liefst 40% minder CO2 uit te stoten. Dat is een immense uitdaging. Maar als we er willen voor zorgen dat de toekomstige generaties het even goed hebben als wij, moet de CO2 drastisch naar omlaag. Wij willen hier als CD&V een voortrekkersrol in spelen, maar dit is een werk van allen.