Toerisme in Erpe-Mere? Wees daar maar zeker van!
Van bij de start van deze bestuursperiode was het een bewuste keuze van CD&V om Erpe-Mere ook op toeristisch vlak op de kaart te zetten. Deze taak werd binnen het schepencollege toevertrouwd aan Johan Van Vaerenbergh en hij kreeg daarbij de hulp van raadsleden Tom Van Impe en Tom Van Keymolen. Als een echte ‘tomtom’ gidsen zij samen met Johan de raad voor toerisme naar mooie resultaten. Het einde van deze bestuursperiode nadert. Hoog tijd dus voor een rondetafelgesprek om het bilan op te maken.

Hebben wij in Erpe-Mere een echte raad voor toerisme?
Johan Van Vaerenbergh: Zeer zeker! Het is geen politiek orgaan, maar wel een erkend adviesorgaan waarin alleen mensen zetelen die echt begaan zijn met het toeristisch aspect in onze gemeente. Stuk voor stuk mensen die trots zijn op wat wij in Erpe-Mere te bieden hebben.

Hoe worden de mensen van de raad van toerisme betrokken?
Tom Van Impe: Ongeveer elke maand komt de raad samen en onze deur staat open voor iedereen. Er zijn mensen van de Heemkundige Kring bij, wandelaars, leden van De Streekspiegel, niet-gebonden mensen. Kortom een complementaire groep die ondersteund wordt door een ambtenaar van onze dienst vrije tijd.

Welke adelbrieven kunnen jullie zoal voorleggen?
Tom Van Keymolen: Dat is ondertussen toch wel al één en ander. We zijn gestart met de zoektocht naar een nieuw logo voor Erpe-Mere, dat intussen al behoorlijk ingeburgerd is. Onze grootste realisatie zijn de wandel- en fietswegen. Doel was om die maximaal toegankelijk te maken en daar zitten wij eigenlijk al verder dan verhoopt. We beschikken vandaag in Erpe-Mere over een uitgebreid wandelnetwerk dat de mooiste plekjes van onze gemeente verbindt. Tenslotte waren wij mee de drijvende kracht achter het standbeeld en de viering van Lucien Van Impe.

Hoe zien de toekomstplannen er uit?
Tom Van Impe: Al deze zaken ontwikkelen is één ding. Maar nu moeten we er verder mee aan de slag. Het is onze ambitie om onze wandelwegen zowel bij onze inwoners als bij de ‘dagjestoerist’ bekend te maken. Via wandel-gps, signalisatieborden, promotiemomenten, enz. zullen wij ons aanbod niet alleen fysiek toegankelijk moeten maken en houden, maar moeten we het ook constant onder de aandacht brengen en houden. We denken ook aan een promostand zodat we Erpe-Mere op diverse events in de kijker kunnen zetten.

Heeft Erpe-Mere nog andere troeven?
Tom Van Keymolen: Zeer zeker. De site van onze unieke Kruiskoutermolen kan nog aantrekkelijker gemaakt worden. En ook onze watermolensites kunnen nog opgewaardeerd worden. Mogen wij dromen van een belevingsmuseum als grootste molengemeente van Vlaanderen? Ja toch. Maar alles op zijn tijd… Wij werken gestaag verder.

Johan, met zo’n gedreven collega’s moet het toch wel leuk werken zijn?
Johan Van Vaerenbergh: Reken maar! Ik ben voorstander van een breed gedragen toerismebeleid en dat vraagt tijd en overleg. Het is immers van het grootste belang dat wij iedere belangrijke partner meekrijgen. En dan heb ik het over bestuur, horeca, streekspiegel, heemkunde, scholen, enz. Maar het is een feit dat wij geen kneusje hoeven te zijn op toeristisch vlak ten opzichte
van steden of historische dorpen. 

Met CD&V Erpe-Mere nodigen we alvast iedere inwoner uit om de wandelroutes uit het infoblad of vanop de website eens uit te proberen en in de komende lente een wandeling te maken met kinderen, kleinkinderen of in groepsverband. Wandelen door Erpe-Mere is leuk, mooi, verrassend en nog gezond ook!

  • Toerisme
  • Mobiliteit & openbaar vervoer