Realisaties 2013-2017

Erpe-Mere, een vijfsterrengemeente!
In 2012 kreeg CD&V het mandaat van de kiezer om Erpe-Mere voor een volgende periode van 6 jaar mee te besturen. Samen met de coalitiepartner werd een ambitieus maar realistisch beleidsprogramma opgesteld. In oktober 2018 trekken we naar de stembus voor alweer de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Samen met burgemeester Hugo De Waele blikken we terug op enkele realisaties van de voorbije 5 jaar. Het bestuur heeft niet stilgezeten, zo veel is duidelijk! Samen maakten we van Erpe-Mere een aangename en leefbare vijfsterrengemeente.

Een (verkeers)veilige gemeente
Erpe-Mere is door zijn ligging vrij kwetsbaar voor inbraken. Toch is het aantal inbraken in onze gemeente drastisch gedaald. De plaatsing van extra ‘slimme’ camera’s en meer gerichte controles door de lokale politie hebben duidelijk een afschrikkend effect. Ook de oprichting van het eerste Buurtinformatienetwerk (BIN) in Erpe-Mere, een samenwerking tussen buurtbewoners, gemeentebestuur en politie, helpt om de inbraken langs de Oudenaardsesteenweg verder in te dijken. Begin 2018 starten we met de bouw van het politiehuis voor de politiezone Erpe-Mere/Lede, symbolisch gelegen op de grens van beide gemeenten. Aan de scholen hebben we de voorbije jaren stevig ingezet op een betere verkeersveiligheid via extra signalisatie en sensibilisering. Door de invoering van de GAS-boetes zien we dan weer een gunstig effect op de algehele verkeersveiligheid in onze gemeente.

Een sociale gemeente
Erpe-Mere is één van de eerste Vlaamse gemeenten waar de werking van het OCMW werd geïntegreerd met die van de gemeente. Officieel gaat de integratie pas vanaf 2019 van start, maar hier in Erpe-Mere werken we in de praktijk al volop samen. Zo hebben we al een tijdje één secretaris en één financieel beheerder voor beide besturen. Door een goede samenwerking tussen het Sociaal Huis, scholen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties, zorgen we voor een nog betere dienstverlening aan de burger.

Een kindvriendelijke gemeente
In het oud gemeentehuis van Erpe vind je sinds 2015 het Huis van het Kind. Ondertussen draait dit samenwerkingsverband op volle toeren. In oktober van dit jaar sloot de gemeente Lede zich aan zodat de werking verder uitgebouwd kan worden. Bij het begin van dit schooljaar ging ook de voor- en naschoolse kinderopvang Pimboli van start op de nieuwe locatie in Mere. We zorgden de voorbije periode via subsidies en eigen bouwprojecten ook voor degelijke en veilige infrastructuur voor alle jeugdverenigingen. Ook de scholen over de diverse netten heen bleven niet in de kou staan.

Een bedrijvige gemeente
De voorbije jaren hebben we de nieuwe KMO-zone Evenbroekveld verder ontwikkeld. Plaatselijke ondernemers kregen bij de toewijzing van de percelen voorrang. Zo willen we de lokale economie een duwtje in de rug geven. Dat doen we trouwens ook voor onze landbouwers. Hen blijven we ondersteunen, bijvoorbeeld met een subsidie voor groenbemesting. We betrekken hen ook bij het beheer van de groene open ruimtes.

Een energiezuinige en milieuvriendelijke gemeente
De nieuwe gemeenteschool in Erondegem, het Cultuurhuis, het jeugdheem voor Chiro Aaigem … alle nieuwe infrastructuur moet energiezuinig en milieuvriendelijk zijn. Stap voor stap vervangen we de openbare verlichting op onze gemeentewegen door energiezuinig led-licht. Eerder al pakten we de volledige verlichting van het GAC Steenberg en onze gemeenteschool aan. We investeerden ook al in extra fietsrekken, elektrische laadpalen en elektrische fietsen voor het gemeentepersoneel.

Een mobiele gemeente
Hoewel enkele drukke verkeersaders onze gemeente doorsnijden, zetten we stevig in op andere vormen van mobiliteit. Zo wordt geïnvesteerd in het onderhoud van de trage wegen via sociale tewerkstelling en zijn enkele nieuwe fietspaden voorzien. Ook het pad door het Blauwbos wordt momenteel heraangelegd. Natuurlijk blijven we ook de staten verder onderhouden én vernieuwen waar nodig. Zo zijn er werken uitgevoerd in Aaigemdorp, Dorpsstraat, Evenbroekveld, Heldergemstraat, Hersinkstraat, Hoogkouterweg, Krevelhoek, Meierskouter, Melkerijstraat, Populierenstraat, Vijfhuizen, Visser en Windmolenstraat. En in deze straten zijn werken bezig of staan ze nog gepland: Aaigembergstraat, Burstdorp, Dries, Gentsesteenweg, Gentsestraat, Katstraat, Kerkstraat, Lindekouter, Meierskouter fase2, Oudenaardsesteenweg, Rijkhofstraat, Rooseveltlaan, Sint-Pietersstraat en Sprinkel.

Een communicatieve gemeente
Met een nieuw logo en een verbindende slogan hebben we de vernieuwing van onze gemeentelijke communicatie in gang gezet. Het infoblad en andere publicaties kregen een hedendaagse make-over en we communiceren nu ook via sociale media. De gemeentelijke website werd volledig vernieuwd, inclusief handige webshop voor inschrijvingen en tickets.

Een verbonden gemeente
Onze 8 dorpen vormen samen één gemeente. Hier leeft het WIJ-gevoel nog echt! Met de ondersteuning van verschillende evenementen zorgen we mee voor een goed gevulde UIT-agenda. Lezingen, concerten, theater, sport- en jeugdkampen … in Erpe-Mere is altijd wat te doen! De activiteiten van het verenigingsleven worden aangevuld met buurtfeesten en nieuwe initiatieven. Met de bouw van het Cultuurhuis bieden we nog meer kansen aan het socio-culturele leven in onze gemeente. Ook de toeristische troeven worden meer en meer uitgespeeld via wandel- en fietskaarten, hoevetoerisme en B&B’s.

Een financieel gezonde gemeente
Koken kost geld. Toch werken we met CD&V Erpe-Mere onverdroten verder aan de schuldafbouw van onze gemeente. We blijven weliswaar investeren in nieuwe projecten, maar bekijken steeds of we die zelf kunnen financieren. Zo houden we Erpe-Mere financieel gezond. Dat beleid zorgt er voor dat Erpe-Mere vergeleken met de regio een lage belastingdruk heeft. Het is dus goed wonen, werken en leven in Erpe-Mere.